Site Overlay

ความสุขคืออะไร?

Previous
Next

ความสุขคืออะไร? เราจะหามันได้จากที่ไหน? เป็นคำถามที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมาตลอด ถ้ามองกลับเข้าไปในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นผู้คนมากมายไขว่คว้าหาความสุข โดยใช้วิธีตั้งแต่การทรมานตัวเอง การบวช การสวดอ้อนวอน จนมาถึงในปัจจุบันที่หลายคนคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่มาจาก ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ชื่อเสียง

ในปี คศ.1938 กลุ่มนักวิจัยของ ม.ฮาร์เวิร์ดก็มีคำถามแบบเดียวกัน และเริ่มค้นคว้าหาคำตอบด้วยการวิจัย ซึ่งทำต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 75 ปี ซึ่งนับเป็นเวลาการวิจัยที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

วันนี้แอดมินนำเอาวิจัยฉบับนี้มาย่อให้อ่านกันไว ๆ อยากให้แฟนเพจทุกท่านได้อ่าน เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ และมีความสุขกันทุกคนนะคะ