Site Overlay

สอนตรรกะอย่างไรให้ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์ (ตอนที่ 2: หลักการ)

Previous
Next

หลักพื้นฐานของการสอนเรื่องของตรรกะให้กับเด็ก ๆ ก็ไม่ต่างจากการสอนหัวข้ออื่น ๆ ที่ว่า คนสอนต้องรู้จักสิ่งที่ตนเองต้องการจะสอนเสียก่อน และนอกจากจะสอนแล้วยังต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างอีกด้วย เพราะเด็กจะซึมซับสิ่งที่เราปฏิบัติมากกว่าสิ่งที่เราพูด

การตั้งคำถามและหาคำตอบก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ แนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกของเรามากมาย ก็เกิดจากการตั้งคำถาม และพยายามหาคำตอบนี่แหละค่ะ และการตั้งคำถามที่น่าสนใจ ก็จะนำเราไปสู่คำตอบหรือแนวคิดที่อาจถึงขั้นเปลี่ยนโลกได้เลย

แต่การตั้งคำถามก็ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องฝึกฝน ส่วนใหญ่เด็ก ๆ จะมีวิญญาณนักถามอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่เราหมั่นลับคมความคิดให้เขา และเปิดประตูแห่งการหาคำตอบ รับรองค่ะ เจ้าตัวน้อยจะเติบโตมาเป็นทั้งคนช่างคิด ทั้งคิดแบบมีเหตุมีผล และสร้างสรรค์ไปพร้อมกันแน่ ๆ ค่ะ