Site Overlay

เตรียมตัวกับความท้าทายใหม่ๆ

Previous
Next

ไม่ว่าจะเป็น “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” “ตั้งใจเรียน แล้วเป็นเจ้าคนนายคน จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อแม่” หรือ “หาตัวเองให้เจอแล้วมีความสุขกับชีวิต” ทั้งหมดเป็นคำสอนที่ส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง บนฐานของสิ่งที่ตนได้พบเห็นและประสบการณ์ที่ตนเองมี

สิ่งเหล่านี้อาจจะเวิร์คในสมัยก่อน เพราะโลกยังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พอคาดเดาได้
แต่จะทำอย่างไรเมื่อการคาดเดาสามารถทำได้ยากขึ้น หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย??!!?

คำตอบก็คือ Resilence หรือความสามารถในการปรับตัวให้ได้ การล้มแล้วลุกให้ได้ การพร้อมที่จะทิ้งสิ่งที่มีอยู่ (ที่ใช้ไม่ได้แล้ว) และเริ่มสิ่งใหม่

แต่จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มีทักษะนี้ ยังไม่มีโรงเรียนไหนสอน และถึงจะมีสอนมันก็คงจะเวิร์คยาก เพราะเรื่องนี้เป็น life style มากกว่าความรู้ มันจึงต้องใช้เวลานานในการบ่ม ต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรม สร้างวาทกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้เกิด resilence

คราวหน้าเราจะมาพูดถึงวิชา resilence หรือสิ่งที่แอดมินขอเรียกว่า “วิชาตุ๊กตาล้มลุก” เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสอนน้องๆ ต่อไปนะคะ