Site Overlay

วินัยเชิงบวก ตอนที่1

Previous
Next

อยากให้ลูก….
– เป็นคนดี
– มีน้ำใจ
– รู้จักวางแผน
– อดทน อดกลั้น
– ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
– เข้ากับคนอื่น ๆ ได้
และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เป็นหมุดหมายในการเลี้ยงดูลูก เราเรียกเป้าหมายนี้ว่าเป้าหมายระยะยาว พ่อแม่ทุกคนที่เข้มงวด ปากเปียกปากแฉะกับลูก ๆ ทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละ

แต่รู้ไหมว่า พอเอาเข้าจริง ๆ ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ กลับติดกับดักเป้าหมายระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้หลงลืมสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราเองเป็นคนปักหมุดหมายเอาไว้
– เราบ่นว่า ด่าทอ เด็ก ๆ เพื่อให้เขาหยุดเล่น
– เราอาจลงไม้ลงมือกับเขา เมื่อเขาไม่ทำตามคำสั่ง
– เราให้รางวัลเขา เพื่อให้เขาทำตาม แต่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ
– เราสร้างกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องตั้งสติ ดึงตัวเองกลับมาเข้าที่เข้าทาง และจูงลูกหลานของเราไปในทิศทางที่จะนำไปสูเป้าหมายระยะยาวที่เราได้วางไว้

แต่เราจะไม่เดินคลำทางกันเองให้ต้องหกล้มบาดเจ็บค่ะ วันนี้แอดมินมีเครื่องมือนำทางชื่อว่า “การสร้างวินัยเชิงบวก” มาฝากค่ะ ทุกอย่างที่เขียนไว้ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ เลยค่ะ มาลงมือทด้วยำกันเลยนะคะ

ขอบคุณหนังสือ การประยุกต์วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมของเด็ก ของ ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา มาก ๆ นะคะ